Podsumowanie szkolenia “Nowy Ład”

Szkolenie “Nowy Ład w Wielkim Formacie”, które mieliśmy przyjemność zorganizować w połowie lutego, to dwa intensywne dni sporej dawki wiedzy. Zależało nam, aby uczestnicy wykorzystali je efektywnie, dlatego omówiliśmy problematykę kilku obszarów, tj.:

– Program Lean Management. Patryk Brychcy, certyfikowany Trener Biznesu i Lean Manager przedstawił korzyścią jakie płyną z wdrożenia odpowiednich procedur, które mają na celu zoptymalizowanie i automatyzację procesów produkcyjnych. Zaprezentował również argumenty przemawiające za wprowadzeniem długoterminowych zmian w zarządzaniu firmą czy automatyzacją różnych procesów, tak istotnych dla zapewnienia wzrostu wydajności i jakości.

Patryk Brychcy – Magister Ekonomii na Wydziale Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, certyfikowany Trener Biznesu oraz Interim Manager, Coach. Specjalizuje się w obszarach przywództwa Lean leadership, controllingu zarządczego, wdrażaniu kultury i strategii ekonomicznej dla firm (opartej na 4 filarach). Manager w wieloletnią praktyką strategiczno-biznesową. Od 2015r. prowadzi firmę doradczo-consultingową BPQM Patryk Brychcy Od 2016 roku współpracuje z firmą LEANPASSION Sp. z o.o. w ramach wdrażania Strategii Lean w firmach oraz prowadzi szkolenia i treningi w ramach narzędzi Lean Management. Od 2018r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wrocławiu, prowadzi zajęcia z Lean Managementu, Zarządzania Zmianą oraz Leadership.

– Szczegóły podatkowe Nowego Ładu: nasz doradca podatkowy Łukasz Ziółek omówił najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych. Fachowa wiedza z pierwszej ręki na początku wzbudziła lekki niepokój u naszych uczestników, jednak nasz doradca na spokojnie wyjaśnił wszelkie wątpliwości;

Łukasz Ziółek – Doradztwem podatkowym zajmuję się od 1995 roku. Egzamin na doradcę podatkowego zdał w 1998 roku (nr wpisu 06758).

W swojej pracy zawodowej doradzał między innymi AIG/Lincoln – White Star Real Estate, Axel Springer, BEG Ingenierie, Bouygues Immobilier, Cefic, Coca-Cola Beverages, Commerzbank, Deutsche Bank, GE Capital Real Estate, Globe Trade Center, i wielu innym polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Doradza swoim Klientom w następujących obszarach:

  • sprawy i obsługa bieżących zagadnień podatkowych (“hotline”): podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa, podatki u źródła w obrocie z zagranicą, podatek od nieruchomości,
  • skutki podatkowe restrukturyzacji działalności i jednorazowych transakcji: przejęć, fuzji, finansowania, leasingu, najmu/dzierżawy, planów akcyjnych dla pracowników, instrumentów pochodnych itd.,
  • sporządzanie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym pod kątem bezpieczeństwa i efektywności podatkowej,
  • planowanie podatkowe i projektowanie struktur i form działalności gospodarczej dla firm zagranicznych i obcokrajowców w Polsce,
  • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o urzędową interpretacje przepisów prawa podatkowego,
  • przeglądy podatkowe i audyty podatkowe typu ‘due diligence’,
  • przygotowywanie wymaganej polskim prawem podatkowym dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi i cen transferowych,
  • wsparcie w kontrolach podatkowych i postępowaniu podatkowym, również w roli pełnomocnika.

– Praca zespołowa w firmie. Warsztaty poprowadziła Agnieszka Kołodziejewska. Praca zespołowa jest istotnym czynnikiem w zwiększaniu efektywności i realizacji celów biznesowych. Podczas zajęć uczestnicy poznali techniki tworzenia i rozwijania zespołu.

Trener Agnieszka Kołodziejewska – absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Psychologii w Biznesie oraz studiów magisterskich z zakresu Zarządzania Firmą na Rynku Międzynarodowym oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończyła kurs Szkoły Trenerów rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w psychologii sprzedaży, mediacjach i negocjacjach oraz komunikacji interpersonalnej. Warsztaty prowadzone są w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Materiały dydaktyczne bazują na literaturze specjalistów z dziedziny psychologii takich jak: R. Cialdini, D.Goleman, E. Berne. Ponadto, wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną będąc zatrudnioną od 21 lat w branży handlowej. Do obowiązków należą: negocjacje handlowe z klientem i dostawcą zagranicznym, doradztwo handlowe oraz zarządzenie oddziałem.

– Warsztaty w segmencie Opako, poprowadził Tomasz Jaźwiński, Podzielił się swoja wiedzą na temat projektowania nie tylko opakowań, ale też materiałów POS i POP, czy wprowadzeniem do świata aplikacji na sztywnych materiałach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Uczestnicy mogli przetestować swoje umiejętności praktycznie wycinając zaprojektowane przez siebie opakowania na stole Zünd.

Tomasz Jaźwiński – Doświadczony projektant, certyfikowany trener z firmy Picador Polska.

– Najnowsze trendy w dekoracji wnętrz. Magdalena Rzepka niezwykle szczegółowo omówiła wszelkie kwestie dotyczące tapet, zwracając uwagę na potrzebę dostosowania pliku do rodzaju materiału, na którym drukujemy tapety. „Pani Tapetka” omówiła z uczestnikami jakie faktury i kolory są uznawane za najmodniejsze w tym roku oraz gdzie i jak można je stosować.

Magdalena Rzepka – od 18 lat obecna w branży dekoracji wnętrz. Jest również doświadczonym specjalistą w montażu tapet, od 5 lat prowadzi swoją firmę „Pani Tapetka”.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach i zapraszamy do śledzenia informacji nt. kolejnych naszych szkoleń.