EFI COLORS 340

CYFROWA MASZYNA DO DRUKU NA TKANINACH
Na styku świetnych kolorów i maksimum możliwości

Cyfrowa maszyna do druku na tkaninach EFI COLORS 340 przeznaczona jest dla traktuj¹cych bardzo powa¿nie swoj¹ dzia³alnoœæ producentów, którzy pragn¹ zawojowaæ rynek grafiki ekspozycyjnej dziêki niedoœcignionej jakoœci druku wykonywanego bezpoœrednio na tkaninie lub papierze transferowym.

Cyfrowa maszyna do druku na tkaninach EFI™ COLORS 340 przeznaczona jest dla traktujących bardzo poważnie swoją działalność producentów, którzy pragną zawojować rynek grafiki ekspozycyjnej dzięki niedoścignionej jakości druku wykonywanego bezpośrednio na tkaninie lub papierze transferowym. Z kolei dzięki możliwości drukowania na bogatszej gamie materiałów niż ma to miejsce w przypadku innych cyfrowych maszyn drukarskich do druku na tkaninach, jak również dzięki 100-procentowej penetracji po obu stronach materiału, doświadczeni profesjonaliści poszukujący większych możliwości i mocy przerobowych mogą teraz drukować po mistrzowsku.

 • Maszyny do druku na tkaninach z wykorzystaniem tuszu wodnego, obsługujące nośniki o szerokości 3,4 m
 • Dostępne w konfiguracjach z 8, 16 i 24 głowicami drukującymi
 • Spektakularne drukowanie w czterech kolorach z szeroką gamą kolorystyczną i trybami drukowania o wysokiej jednorodności, umożliwiające uzyskanie bogatego, głębokiego nasycenia kolorów
 • Superwysoka rozdzielczość w czterostopniowej skali szarości oraz możliwość druku z zastosowaniem kropli o objętości 4 pl i 18 pl
 • Bezpośredni druk na tkaninie lub papierze transferowym z możliwością naprzemiennego drukowania na tych nośnikach
 • 100-procentowa penetracja po obu stronach materiału sprawia, że maszyna idealnie nadaje się do produkcji flag narodowych
 • Precyzyjna technologia lepkich pasów zapewnia niemal doskonałą, ciągłą jakość odcieni obrazu przy dużych prędkościach bez zagnieceń na szerokiej gamie materiałów
 • Unikatowa elektronika głowic drukujących EFI umożliwia skrócenie czasu konfiguracji i zwiększenie niezawodności w celu uzyskania większej produkcji „netto”
 • Automatyczne wykrywanie szerokości podłoża
 • Automatyczna stacja czyszcząca głowice drukujące, wydłużająca czas nieprzerwanej pracy maszyny drukarskiej
 • Stacja serwisowa (capping station) utrzymująca cały system w idealnym stanie
 • System ciągłej recyrkulacji tuszu poprawia jego wydajność, ograniczając potrzebę czyszczenia i konieczność przestojów związanych z konserwacją głowic drukujących
 • System wykrywania zagnieceń nośnika zapewniający ochronę przed kosztownymi naprawami na skutek otarć głowicy (head strike)
 • Trzpień obrotowy umożliwiający szybką zmianę materiału tekstylnego bez konieczności zatrzymywania prasy
 • Niezawodny system drukowania do zastosowań przemysłowych, zapewniający całodobowe niezawodne działanie przez siedem dni w tygodniu

Nośniki/obsługa

 • Wydruk na nośnikach o maksymalnej szerokości 340 cm
 • Gramatura tkaniny od 30 do 450 g/m2
 • Wprowadzanie: możliwość skonfi gurowania wprowadzania za pomocą standardowego rozwijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 400 mm lub wysokowydajnego rozwijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 900 mm
 • Wyprowadzanie: możliwość skonfi gurowania wyprowadzania za pomocą wysokowydajnego nawijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 900 mm lub trzpienia obrotowego
 • Osuszacz: przemysłowy, jednokomorowy, w wersji parowej lub elektrycznej

Konfi guracje kolorów

Maksymalnie osiem kanałów:

 • 4C x 2
 • 4C x 4
 • 6C x 4
 • 8C x 1

Formaty

Wszystkie najpopularniejsze formaty plików komputerowych, w tym PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

 • Temperatura: od 20°C do 24°C
 • Wilgotność: od 50% do 60%
 • Masa: 6 800 kg
 • Wymiary maszyny drukarskiej i osuszacza: 810 cm x 487 cm x 170 cm
 • Parametry elektryczne maszyny drukarskiej: prąd 3-fazowy, 480 V, 60 Hz, 10 kW
 • Parametry elektryczne osuszacza (dostępna jest również wersja parowa): prąd 3-fazowy, 480 V, 60 Hz, 70 kW
 • Ciśnienie wody: min. 1,5 bara; maks. 2 bary
 • Przepływ wody: 5 l/min
 • Temperatura wody: od 20°C do 25°C

Cyfrowy serwer wydruku EFI Fiery

 • Urządzenie dostarczane wraz z rozwiązaniem EFI Fiery® proServer Premium, na które składają się następujące elementy:
  – Technologia FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)
  – Sterownik maszyny drukarskiej FAST DRIVE
  – Opcje Spot Color, Color Profi ler, Color Verifi er, Cut Marks oraz File Export
  – Spektrofotometr EFI ES-3000
  – Optymalizacja pod kątem jednej maszyny drukarskiej EFI
  – Dodatkowa opcja sterowania maszyną drukarską M–XXL
 • Wszechstronne narzędzia produkcyjne umożliwiające zagnieżdżanie, tworzenie wielu kopii (step and repeat), skalowanie, przycinanie, tworzenie kodów kreskowych oraz kafelkowanie
 • Zaawansowane zarządzanie kolorami ICC zapewniające wierne odwzorowanie i jakość koloru zgodną z wydrukiem próbnym dzięki zastosowaniu technologii profi lowania Fiery Edge™
 • Wbudowane biblioteki kolorów dodatkowych i zaawansowana obsługa kolorów dodatkowych

Oryginalne tusze EFI

 • Tusze wodne CMYK — barwniki rozproszone w wodzie

Nośniki/obsługa

 • Wydruk na nośnikach o maksymalnej szerokości 340 cm
 • Gramatura tkaniny od 30 do 450 g/m2
 • Wprowadzanie: możliwość skonfigurowania wprowadzania za pomocą standardowego rozwijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 400 mm lub wysokowydajnego rozwijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 900 mm
 • Wyprowadzanie: możliwość skonfigurowania wyprowadzania za pomocą wysokowydajnego nawijacza rolek o średnicy zew. wynoszącej maks. 900 mm lub trzpienia obrotowego
 • Osuszacz: przemysłowy, jednokomorowy, w wersji parowej lub elektrycznej

Konfiguracje kolorów

Maksymalnie osiem kanałów:

 • 4C x 4
 • 4C x 8

Formaty:

Wszystkie najpopularniejsze formaty plików komputerowych, w tym PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

 • Temperatura: od 20°C do 24°C
 • Wilgotność: od 50% do 60%
 • Masa: 6 800 kg
 • Wymiary maszyny drukarskiej i osuszacza: 810 cm x 487 cm x 170 cm
 • Parametry elektryczne maszyny drukarskiej: prąd 3-fazowy, 480 V, 60 Hz, 10 kW
 • Parametry elektryczne osuszacza (dostępna jest również wersja parowa): prąd 3-fazowy, 480 V, 60 Hz, 70 kW
 • Ciśnienie wody: min. 1,5 bara; maks. 2 bary
 • Przepływ wody: 5 l/min
 • Temperatura wody: od 20°C do 25°C

Cyfrowy serwer wydruku EFI Fiery

 • Urządzenie dostarczane wraz z rozwiązaniem EFI Fiery® proServer Premium, na które składają się następujące elementy:
  – Technologia FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)
  – Sterownik maszyny drukarskiej FAST DRIVE
  – Opcje Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks oraz File Export
  – Spektrofotometr EFI ES-3000
  – Optymalizacja pod kątem jednej maszyny drukarskiej EFI
  – Dodatkowa opcja sterowania maszyną drukarską M–XXL
 • Wszechstronne narzędzia produkcyjne umożliwiające zagnieżdżanie, tworzenie wielu kopii (step and repeat), skalowanie, przycinanie, tworzenie kodów kreskowych oraz kafelkowanie
 • Zaawansowane zarządzanie kolorami ICC zapewniające wierne odwzorowanie i jakość koloru zgodną z wydrukiem próbnym dzięki zastosowaniu technologii profilowania Fiery Edge™
 • Wbudowane biblioteki kolorów dodatkowych i zaawansowana obsługa kolorów dodatkowych

Oryginalne tusze EFI

 • Tusze wodne CMYK — barwniki rozproszone w wodzie
 • Obrusy z logo firmy
 • Namioty promocyjne i degustacyjne
 • Kurtyny
 • Banery wiszące
 • Grafika ścienna
 • Podświetlana grafika
 • Grafika wystawiennicza na tkaninach rozciągliwych
 • Flagi i banery promocyjne
 • Flagi narodowe
 • Wyposażenie sklepów